Прогноза за м. октомври

Прогноза за 06-11.10.2019 г.

GOLDMonthlyМесечна
Вълна 4 (зелена) още не е приключила. След пробива на триъгълника в корективната вълна, движението ще се стреми да формира вълна [c].
Пробивът на стронг нивото през [a] с импулс е добър сигнал за формиране на първа вълна от последна пета.
Движението навлезе в края на август в обръщащата зона (розов правоъгълник).
Целите са:
- първа пунктирна линия - лимит на триъгълника;
- ако това ниво се изпълни ще имаме пробив на тренд канал и втори пробив на тренд линия;
- втора пунктирна линия - лимит на стронг нивото;
Достигането до стронга, зародил низходящето движение (лилава линия - ниво на съпротива), показва, че пазарът може да направи почивка и да тества стронга през [a] който ще се яви като ниво на подкрепа и така да влезе отново в канала, като конфигурира предстоящата вълна от [B].

GOLDWeeklyСедмична
Ясно изразено импулсно движение с последваща корекция в последните шест седмици.
Пробивът на тренд линията по 0-2 е направен и възходящето движение от края на миналата седмица е с характер на тест на тази линия.
За любителите на стратегийте по Гудман, може да се предположи , че е формирана линия и отскок едно, две и три. В това твърдение все още няма категоричност, защото няма тест на екстремума и "1" може да продължи да" плава"
По развитие на Елиът броенето, все още не е приключила вълна (4).

GOLDDaily

Дневна
На графиката са показани евентуалните профити за посока сел, със зоните на под и над пресмятане )по Гудман)
Според вълните на Елиът има формирано [а] от корективната вълна (4).
Към момента е формирана обикновена плоска с нормална в-вълна ( класификация на видовете плоски по Глен Нийли).
Предстои да се проследи последващото движение.
Хипотези:
При низходящо движение:
вход 1493,82
профит 1427,09,
стоп 1522,333 - евентуално удължение на профита - 1409,497
При възходящо движение:
вход - 1523,456 (извън обръщащата зона),
профит 1579,382 (лимит на триъгълник), втора цел 1738,018 (лимит на стронг за бай).
Ако се вземе в предвид принципа на редуване, то развитието на (4) няма да приключи толкова бързо и е вероятно развитие на двойна или тройна тройка.
Мнението по прогнозата и входовете нямат задължителен характер за изпълнение.
Волатилността при златото е висока и търговията носи висок риск.

    Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. С посещението си Вие се съгласявате с използването на бисквитки!      СЪГЛАСЕН СЪМ!