ПЛАТЕН КУРС основно ниво

Цели:

 1. Усвояване и изграждане на умения за търговия в насочено и странично ценово движение.
 2. Трениране на умения за своевременна  промяна на посоката на ценовото движение.
 3. Постигане на устойчиво нарастване на капитала.
 4. Тренировка и упражнения в самостоятелни действия на пазара.
 5. Детайлно управление на капитала.
 6. Трениране на психични качества в трейдинга.

Стъпки за постигане на целите: Разпределени са в две части - теоретична и практическа част.

Теоретична част.

            Увод: Запознаване с Форекс търговията - включва обяснение за валутна двойка, основни понятия, характеризиращи валутната двойка: курс купува , продава, спред, ливъридж, маржин, суап, пип, базова валута, валутен крос, тик.

            Работа с платформа Метатрейдър 4.

            Поставяне на видове поръчки-стоп и лимит поръчки. Кога и къде се поставят?      Затваряне на част от поръчка/ цяла поръчка.

Ценово движение

 1. Основна пазарна парадигма.
 2. Структура на японска свещ/ бар . Видове японски свещи: по големина на тялото, по големина на опашки, по обем, по местоположение на графиката. Конфигурации от една, две и повече японски свещи. Геометрични фигури, свързани с японските свещи- триъгълник, ценови канал, флаг, двоен връх, двойно дъно. Тълкуване на конфигурациите.
 3. Упражнения за осмисляне на ценовото поведение, изобразено чрез тренд бар, малък бар тип звезда, въртящ връх, пин бар, външен бар, вътрешен бар, поглъщащи и обръщащи формации.
 4. Разглеждане на стратегии, приложими по т.1 и т.2.
 5. Видове пазарни движения. Тренд. Видове тренд според Дау. Определяне на посоката на цената( ширина и дълбочина на пазара)-чрез наблюдение на екстремуми, чрез трендови индикатори, чрез инструменти за построяване-тренд линии, тренд канали, канали на линейна регресия и стандартно отклонение. Графично изобразяване на цената, „преминаване на моста“. Видове графики-линейна, японски свещи, бар графика.
 6. Упражнения за определяне посоката на ценовото движение.
 7. Разглеждане на стратегии, приложими по т.5.
 8. Обръщане на посоката на тренда- признаци/индикации.
 9. Упражнения за ранен вход при обръщане на тренда чрез прилагане на ТЛ по специална методика за определяне на 1-2-3.
 10. Упражнения за втори вход при обръщане на тренда чрез прилагане на ТЛ по специална методика за определяне на 1-2-3.
 11. Разглеждане на стратегии, приложими по т.8.
 12. Дивергенции: видове. Кога се появява явната и кога скритата дивергенция? Какви сигнали подават на търговеца? Изчисление на дивергентни ценови стойности.
 13. Комбинирано прилагане на няколко инструмента- ТЛ, ТК, дивергенции, Ема за търсене на вход.
 14. Определяне нива на подкрепа и съпротива. Поведение на цената при нивата на подкрепа и съпротива. Правила за поведение на цената при стронг нивата.
 15. Упражнения за определяне на стронг нива. Определяне на ценови и графични модели при стронг нива и тренд линии, Ема 20, комбинация от ЕМИ.
 16. Разглеждане на стратегии, приложими по т.14.
 17. Разпознаване и заучаване на основните принципи при формиране на: доджи бар, въртящ връх, трендови бар, видове оборотни барове, поглъщания и видове.
 18. Провали и провал на провалите.
 19. Упражнения по намиране и категоризиране на определена фигура. Очаквано ценово поведение след появата й. Определяне на лимити за изпълнение и поставяне на стопове според таблица за управление на риска. Стратегии, които могат да се приложат по т.17.
 20. Алгоритъм за наблюдение на определена валутна двойка. Статистически модел за максимална успеваемост при дневна търговия. Допустими сценарии за дневна търговия.
 21. Упражнения, съчетаващи прилагане на знанията за поведение на цената при стронг ниво, тренд линия, тренд канал, графични модели и управлението на риска.
 22. Определяне на стронг ниво ПИП, определяне на лимит по метода ПИП. Закрепяне и отскок на цената.
 23. Разглеждане, изучаване и прилагане на основните принципи и технически характеристики в развитиено на търговските сесии, показани като отделни или групи барове (Описани и разяснени - вижте ТУК)

Методът на Гудман и лимити по Гудман, Приложими към стратегия „ Кука на Рос“ и отскок от стронг нива

Управление на капитал и сделка по таблица. Затваряне на част от позиция по схема за запазване на капитала.

Анализ на постигнатите резултати от търговия и  изводи.

Практическа част

I. Определяне на цел;

II. Построяване на план за изпълнение;

III. Анализ на ценовото движение по алгоритъм;

            Поведение на цената при стронг ниво и тренд линия;

            Поява на определена формация или модел;

            Тест на стронг нивото или тренд линията. новото движение по алгоритъм;

IV. Търгуване в тренд, зони на консолидация, търсене на обръщащи, сигнални барове, поставяне на лимит и стоп поръчки, определяне на фалшив и истински пробив.

V. Формиране на модели, видове модели и характеристики. Разчитане и анализ.

 • продължаващи;
 • обръщащи;
 • хармонични.

ВРЕМЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ:

По предварителен план, договорен с участниците.

Два пъти седмично

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ: Онлайн, индивидуално

ОБЩО ВРЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕТО:

12 месеца.

ЦЕНА:

300.00 лева, месечна такса, платима по банков път.

За откриване на РЕАЛНА или ДЕМО сметка,

регистрирай се ТУК

    Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. С посещението си Вие се съгласявате с използването на бисквитки!      СЪГЛАСЕН СЪМ!