Трейдърска среща и търговия в реално време

ВЮОсновна тема: Формиране на скрит пазарен интерес.
Въпроси и техники, които ще бъдат отработени:
   1. Фази, формиращи скрития пазарен интерес (СПИ) и тяхното разпознаване.
   2. Грешки при разпознаването.
   3. Кога скрития пазарен интерес става явен?
   4. Практическо приложение в реална търговия и определяне на точките за вход.
Време: 16-19.05.2024 г.
Място: Цигов чарк - Семеен хотел ВЮ.
Такси: 100.00 (сто) лева за участие в мероприятието.
Членовете на клуб ПИП ИНВЕСТ - безплатно.
Настаняване: 157,00 лв. за двойна стая на ден с включена закуска и вечеря.
Таксата е платима по банков път - BG32CECB979010I5267600, основание -участие в работна среща
.

Трейдърски клуб ПИП ИНВЕСТ

Знак на ПИП ИНВЕСТКлуб ПИП ИНВЕСТ е сдружение създадено с инвестиционна цел.

1. Инвестирането е насочено предимно в обучение за изграждане на психични качества у трейдъра:

  • търпение;
  • премереност между алчност и страх;
  • креативен поглед върху развитието на пазараи търсене на индивидуален подход.

Индивидуалният подод е базиран на:

  • пресметливост при изграждане на план за действие;
  • определяне на лична "степен на достатъчност";
  • увереност в теоретичните познания;управление на капитала и риска.

2. Надграждане в теническия анализ, чрез изучаване основите в динамиката на пазарното развитие.

- какво е ликвидност и как се "чете" на пазара;

  • формиране на ликвидни зони
  • в насоченото движение
  • в корекцията

- формиране на зони със скрит пазарен интерес.

Обучението е БЕЗПЛАТНО. Събира се месечен членски внос, съгласно вътрешните правила.

 

Регистрирай LEI код

FUT znak twiterНОВА УСЛУГА !!!

Регистрация на LEI номер

Бързо, качествено и в рамките на деня

Присвояването и поддържането на LEI се извършва в съответствие с регулаторните и процесуални изисквания на GLEIF. Форекс училище за трейдъри, на договорна основа, действа в качеството си на Регистрационен агент (РА) с обхват на дейността приемане на исканията и придружаващите документи, проверка на тяхната коректност спрямо изискванията за тяхното съдържание. В съответствие с тези функции част от разпоредбите на Общите условия се реализират посредством системата на Форекс училище за трейдъри, в т. ч. приемането на заявленията за издаване, трансфер и / или поддържане на LEI, заплащане на съответните такси и др.

Кой се нуждае от LEI номер?

 LEI е нужен на юридически лица, участващи във финансови транзакции и които търгуват на финансови пазари, като например закупуване на акции, облигации или други ценни книжа. Има също много регулации (в зависимост от юрисдикциите), които изискват получаване на LEI.

След създаването на LEI схемата бяха въведени много нови регулации по целия свят. Ситуация, която означава, че много субекти в редица индустрии сега трябва да кандидатстват за LEI. Детайлите за които може да намерите по-долу

LEI или Legal Entity Identifier е уникален 20-цифрен буквено-цифров код. Целта му е да осигури регулирана идентификация за юридически лица като фирми и организации, особено тези във финансовата индустрия. 

Целта на това е стопанствата да станат по-прозрачни, а данните за тях по-свързани и лесни за достъп. По този начин се свежда до минимум всякакъв финансов риск, свързан с работа с такива организации по целия свят. Прочетете повече за това какво е LEI.

Понастоящем юридическите лица, които винаги изискват LEI, включват финансови институции като брокери, банки, инвестиционни и застрахователни компании и кредитни съюзи.  

Въпреки това, от физическите лица не се изисква да притежават LEI, за да търгуват на финансовия пазар. Следователно, ако не сте компания или корпорация, в момента няма да имате нужда от LEI. 

Друг тип организации, които изискват LEI конкретно в рамките на ЕС, са инвестиционните посредници и техните клиенти. Това се дължи на  MiFID II/MiFiR регулации, който влязоха в сила през януари 2018. 

Това означава, че органите на ЕС са длъжни да отказват сделки между инвестиционни посредници и техните клиенти, освен ако и двете страни нямат LEI номер. Всъщност тази ситуация е известна преди всичко като „no LEI, no trade“. Ако вашата организация попада под тези изисквания на MiFID II/MiFiR, може да кандидатствате за LEI чрез LEI Pегистърa

    Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. С посещението си Вие се съгласявате с използването на бисквитки!      СЪГЛАСЕН СЪМ!