Трейдърски речник

А

Необичайни пазарни условия – бърз или тънък пазар.

История на сметката – регистър на сключените сделки, балансови операции и анулирани поръчки в сметката на Клиента.

Admiral Markets – дилър в договори за разлики на спот чуждестранни валути, акции и фючърси. (линк за отваряне на сметка https://tr.admiralmarkets.co.uk/?ref_id=8170

Азиатска сесия – 23:00 до 08:00 (Токио).

Ask – цената, която продавача или маркетмейкъра е готов да приеме за търгувания инструмент, известна също като цена на предлагане; цена за установяването на отворена позиция за покупка (Buy).

AUS 200 – другото име на Австралийската борса за ценни книжа (ASX 200). 200 означава топ 200 (по пазарна капитализация) дружества, регистрирани на ASX.

Наличен марж — наричан също свободен марджин; останалата част от средствата в сметката на клиента с приспадането на маржина, плаващи печалба/загуба и обща сума на rollovers.

Aussie — Ози или Оз, се отнася за валутната двойка AUD/USD.

B

Баланс – обобщеният финансов резултат от всички средства, депозирани в и изтеглени от сметката на клиента и от всички затворени позиции в този акаунт.

Основна валута — първата валута във валутната двойка (напр. ако курса на EUR/USD е 1.3283, тогава едно EUR струва 1.3283 USD).

Базова лихва — лихвата по кредитиране на централната банка на дадена страна, която се използва от банките за изчисляване на лихвата за кредитополучатели.

Мечешки / Мечи пазар – жаргон за пазар с тенденция към намаляване (цената се понижава).

Мечка — жаргон за търговец, който очаква цените да намалеят; търговец, който държи къса позиция.

Базисен пункт – единица, която описва минималната промяна в цената на даден продукт.

Bid – цена, на която продавач или маркетмейкър е готов да купи търгуван инструмент; цена за създаването на отворена позиция за продажба (Sell).

BOC — Банката на Канада (Канадската централна банка).

BOE — Банката на Англия (Централната банка на Великобритания).

BOJ — Банката на Япония (Японската централна банка).

Бик / Бичи пазар — жаргон за възходящ пазарен тренд (цената се покачва).

Бик — жаргон за търговец, който очаква цените да нараснат; търговец, който държи дълга позиция.

Bundesbank — Германската централна банка; също така се нарича Буба.

Buy Limit – чакаща поръчка за установяването на отворена позиция за покупка в сметката на Клиента, в случай че цената на определен инструмент спадне до определено ниво; може да бъде изпълнена само по цена Ask и поставена под текущата Ask цена на определен инструмент.

Позиция Buy – отворена позиция, която представлява очакване, че пазарната цена ще се увеличи (например, купуване на базовата валута срещу котируемата или закупуване на договор за разлика при основния лихвен процент).

Buy Stop – отложена поръчка за създаването на отворена позиция за покупка в сметката на клиента, в случай че цената на определен инструмент се вдигне до определено ниво; може да се изпълни само по цена Ask и да се постави над текущата Ask цена на определения инструмент.

C

Кабел – жаргон за валутната двойка GBP/USD.

CAC40 — кратко име за Френската фондова борса; 40 седи за топ 40 компании (от капиталовия пазар).

Свещна графика – един от начините да гледате или показвате графика, която показва цените за отваряне и затваряне за избран период от време. Ако цената на затваряне е по-висока от цената на отваряне, то свещта не е в сянка и ще бъде в такава ако цената на отваряне е по-висока от цената на затваряне.

CBs — съкратено от централните банки.

Централна банка — обикновено е правителствена организация, която управлява паричната политика на страната.

CFD (договор за разлика) — обект на електронна транзакция, базирана на ценовото отклонение на базовия актив (например акции или фючърсни договори).

Графика – диаграмно представяне на исторически котировки под формата на линейна, барова или свещна графика.

Клиентски Log-файл – текстов файл в папката MetaTrader4/logs, използван за записване на всички искания на клиентския терминал; Той е създаден под формата на отделни дневни файлове.

Клиентски терминал – програмата MetaTrader 4 (наричана по-долу МТ4), предназначена за клиентска търговия, упражняване на надзор над сметките на клиента, получаване на котировки в реално време и исторически котировки, новини и друга пазарна информация, която Admiral Markets може да предоставя на клиентите си; също така често използвана за технически анализ, автоматизирана търговия от експертни съветници и за обратна връзка с клиентите чрез вътрешната пощенска система.

Close — искане или инструкция за закриване на определена позиция по текущата пазарна цена.

Close By— искане или инструкция за затваряне на две заключени позиции на един и същ инструмент.

Комисиона — сума на плащанията за услугата, начислявана към сметката на клиента.

Договор — стандартна единица на Forex пазара (например 1 лот).

Договорни детайли — параметри на инструмент, определени от Admiral Markets за търговия на клиентите и публикувани на сайта на Admiral Markets.

Контрагент — един от участниците в една финансова транзакция.

Валутна двойка — търгуван инструмент въз основа промяната на стойността на една валута срещу друга валута.

Клиент — физическо или юридическо лице, подписало Клиентски договор с Admiral Markets.

Клиентска сметка (акаунт) — лична система регистър на транзакциите на нашите клиенти, техните поръчки и балансови операции.

D

Поток от данни — поток от котировки в платформата за търговия MT4 на Admiral Markets.

Дилър — служител на Admiral Markets, отговорен за приемане на исканията от клиентите, изпълняването на клиентските поръчки и извършване на ликвидация на откритите позиции на клиента в случай на Stop-Out.

Дефицит — отрицателно салдо за търговия или плащане (т.е. недостатъчно пари).

Depo — пари, депозирани по сметка.

Демо сметка — сметка за практикуване.

Спор, Жалба, Претенция — събитието наш клиент да вярва, че действие или бездействие на Admiral Market са грешни или в противоречие с тези Условия или/и Клиентското споразумение на Admiral Market и обратното.

Dividend Adjustment — корекция, която се прилага, когато акция преминава ex-дивидентната си дата (включително ex-датата на всеки специален дивидент) на фондовия пазар.

DJIA или Dow – краткото име за Dow Jones Industrial Average или US30.

Гълъб – отнася се за по-лека парична политика или по-ниски лихвени проценти. Обратното на ястреб.

Низходящ тренд – тенденция за намаляване на цената, която може да бъде описана като по-ниски дъна и по-ниски върхове.

E

ЕЦБ – Европейска централна банка.

ECN – Електронна комуникационна мрежа, която елиминира третата страна в изпълнение на поръчка.

EST/EDТ – часовата зона в Ню Йорк (Източно стандартно и лятно часово време в САЩ).

ESTX50 – накратко индекса Euronext 50.

Европейска сесия – от 07:00 до 16:00 (Лондон).

Изтичане – инструкция за отмяна на висящи поръчки в определен час и дата.

Експертен съветник – програма, написана в MQL4 (MetaQuotes Language 4) и изпълнена от Клиентският терминал за автоматизирана търговия в сметката на клиента.

Капитал — нетна стойност на средствата в сметката на клиента.

Екзотични двойка — по-малко търгуваните валутни двойки.

Явна грешка – събитие, при което цената при затваряне или отваряне на позиция значително се различава от пазарната цена към момента на изпълнение; изпълнението на поръчката или заявката на клиента е в противоречие с неговата поръчка или заявка като общо значение.

F

Фед – Федералната резервна банка (Централна банка на САЩ).

Плаваща печалба/загуба — разлика на стойността между текущия капитал и баланса на сметката на клиента.

Изпълнено – означава, че поръчката е била изпълнена успешно.

Fill or Kill — тип на поръчка, където ако поръчката не може да бъде изпълнена (filled), тогава ще бъде анулиранa (killed).

FOMC – Федералният комитет на отворения пазар, комитета за определяне политиката на Фед.

Foreign Exchange — Forex (FX) е глобален пазар за закупуването на една валута и продажбата на друга.

FRA40 — друго име на CAC 40.

FTSE 100 – краткото име за UK 100 индекс.

G

Г7 — група от седем страни, включително САЩ, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

G8 — G7 + Русия.

Гап – значителна разлика между две последователни котировки; може да се обозначава на графиката като празно поле между барове или свещи, когато периодът от време между две котировки покрива времето на затваряне на бара или свещта.

БВП – Брутен вътрешен продукт е общата стойност на продукцията на дадена страна, приходи или разходи, произведени в нейните физически граници.

H

Ястреб – отнася се за по-облекчена парична политика или по-високи лихвени проценти. Обратното на гълъб.

Хедж – комбинация от позиции или позиция, които намаляват риска от Вашата основна позиция.

Хеджиран маржин — маржин изискванията на Admiral Markets за поддържане на заключени позиции.

HK40 / HKHI – краткоto име за индекса Hong Kong Seng.

I

Първоначален маржин (Маржин) — изискване на Admiral Markets за сигурно обезпечение за отварянето на позиция.

INX – символ за S&P 500 индекса.

Моментално изпълнение — тип изпълнение на заявка, което означава, че всички котировки, показани в Клиентския терминал могат да бъдат приети от Admiral Market за клиентска търговия без предварителни заявки за котировки.

J

JPN225 – кратко име за индекса NEKKEI.

K

Киви – жаргон за валутната двойка NZD/USD.

L

Ливъридж — размер на сделката / ниво на маржин (например 1:100 ливъридж означава, че клиентът трябва да има 1% от размера на сделката в неговата/нейната сметка като гаранция за обезпечение или маржин).

LIBOR — Лондонската междубанкова предлагана лихва, която банките използват като база за международно кредитиране.

Лондонска сесия – от 08:00 до 17:00 (Лондон).

Дълга позиция — когато се купува базовата валута на двойката.

Loonie — жаргон за канадския долар, който е известен също като Фондове.

Логин – уникален идентификационен номер на клиентска сметка.

Заключена позиция – позиция, състояща се от дълги и къси позиции на един и същ инструмент с равни обеми; заключените позиции изискват 50% от общия маржин за двете позиции.

Лот — размера за единица сделка в MT4, където: 1 лот е равен на договор за 100 000 единици базова валута за валутните двойки; 1 лот е равен на една единица от базисната ценна книга за CFDs.

Размер на лот — сума на базовата валута или единици базов актив, указани в Admiral Markets договора като размер на транзакция за 1 стандартен лот.

М

 

Мантрикуция - поредица от четири и повече еднакви барове, без прекъсване. Първият и последният от поредицата осигуряват ликвидност.

Маржин – обобщена стойност на средствата в сметката на клиента, запазена като обезпечение за поддържане на отворените позиции на този клиент; изисквания за маржин на Admiral Markets.

Маржин ниво – процентно съотношение на собствения капитал/маржин.

Маржин търговия – услуга за клиентска търговия, използваща ливъридж техниката, позволяваща на клиента да прави сделки над неговия депозит по сметка.

Отваряне на пазара – времето, когато инструментите стават достъпни за търговия от клиента след уикенди, празници, интервали на затваряне или принудително затваряне на сървъра.

Пазарна поръчка — електронна инструкция за отварянето на позиция в сметката на клиента, на текущата пазарна цена.

Admiral Markets MT4 —софтуерна платформа за онлайн търговия, технологичната база на Admiral Markets; състои се от MT4 Клиентски терминал, MT4 сървър, MT4 Център за данни, MT4 Мултитерминал, MT4 Mobile и MT4 Смартфон.

Modify – искане за промяна нивото на отложена поръчка; искане за поставяне, отмяна или изменение на Stop Loss или Take Profit нивата на отворена или чакаща позиция.

Multiple Close By — искане или инструкция за затваряне на всички заключени позиции в сметката на Клиента.

N

Нюйоркска сесия – 08:00 до 17:00 ч. (Нюйоркско време)

Нормални пазарни условия — обратното на бърз пазар; няма грешни пазарни данни.

O

Отворена позиция — договор за покупка или продажба на инструмент в сметката на клиента; първата част на пълната транзакция и задължението да се направи равна насрещна сделка след това; също се третира като задължение на клиента да задоволи изискванията за маржин на Admiral Markets и да поддържа, без предупреждение или изискване от Admiral Markets, достатъчно салдо по всяко време, което непрекъснато отговаря на изисквания към маржина на Admiral Markets и минималното съотношение текущ баланс/маржин, определено от Admiral Markets (напр. мин. съотношение от 30%).

Поръчка — електронна инструкция за отваряне или затваряне на позиция в сметката на клиента за определен инструмент, в случай че цената достигне определено ниво.

Ниво на ордер — цена, определена от клиента в поставянето на поръчката като инструкция за отваряне на позиция в неговата/нейната сметка, на тази цена и при условия, определени от вида на поръчката.

Over The Counter (Извънборсови) — описва всяка сделка, която не се извършва чрез обмен.

P

Отложена поръчка — електронна инструкция за отваряне на позиция в сметката на клиента, в случай, че цената на определен инструмент достигне определено ниво; Клиентът може да използва висящи поръчки, които включват Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop и Sell Stop.

Часова зона на Платформа — времето, в което сървъра на Admiral Markets е синхронизиран; часовата зона, която се използва за записване на всички събития в log-файла на сървъра; MT4 в момента е синхронизиран с Лондонско време (GMT+0; лятно време – GMT+1).

Пункт — минимална ценова промяна (напр. 0.0001 за EUR/USD); също се нарича Пип.

Цена —двупосочна котировка, състои се от Bid и Ask цени; цена за отваряне или затваряне на позиция; ниво на ордер.

Ценови гап — събитие, когато действащата Bid цена е над предишната Ask цена и обратното.

Q

Котировка – електронно съобщение за текущата цена, показвана в Клиентския терминал, което се състои от цена на търсене (Bid) и предлагане (Ask).

Quotes Base — архивен файл на сървъра на Admiral Markets, който съдържа исторически котировки.

Quoting — осигурява котировки на клиента, които Admiral Markets може да приеме за покупка или продажба на инструмент в сметката.

R

Бърз пазар — пазарни условия, които се характеризират със значителни ценови промени за кратки периоди от време, често предизвикващи широки гапове между последователни стойности на котировки; Често възниква непосредствено преди и/или след важни събития ( напр. важни икономически доклади от страните от Г7, пресконференции на финансовите министри на Г7 или председателите на централните банки, решения за лихвените проценти на централните банки, пазарна интервенция, политически или природни форсмажорни обстоятелства, като война, тероризъм и др.).

Курс— стойността на основната валута в котируемата валута за валутна двойка; основната стойност на активите за CFD.

Искане — електронна инструкция за отваряне или затваряне на позиция, поставяне, отмяна или промяна на ордер, която е дадена от клиента чрез Клиентският терминал; заявка за двупосочна котировка.

S

Sell Limit — чакаща поръчка за създаването на отворена позиция Sell в сметката на клиента, в случай че цената на определен инструмент се вдигне до определено ниво; може да се изпълнява само на цена Bid и да се поставя над текущата Bid цена на определения инструмент.

Позиция за продажба — отворена позиция, която представлява очакване, че пазарната цена ще намалее (напр. продажба на базовата валута срещу котируемата валута или продажба на договор за разлика по основния курс).

Sell Stop — отложена поръчка за създаване на отворена Sell позиция в сметката на клиента, в случай, че цената на определен инструмент спадне до указаното ниво; може да се изпълнява само на цена Bid и да е поставена под текущата Bid цена на определения инструмент.

Сървър — MT4 сървъра, който изпраща заявки от Клиентският терминал към дилърите, изпраща (т.е. новини, котировки, потвърждение за изпълнението) до Клиентския терминал и записи на всички съобщения, свързани с клиентския процес на търговия; поддържа взаимни задължения между Admiral Markets и клиентите ни, които са формализирани в Клиентския договор на Admiral Markets, договорните детайли и маржин изискванията.

Server Log-file – текстов файл, генериран от MetaTrader 4 сървъра, който се използва за записване на всички събития, свързани с клиентската търговия и функционирането на платформата, включително всяко взаимодействие между клиентския терминал и дилърите.

Гап на сесията – разликата в цената между първата котировка на текущата сесия на пазара и последната котировка на предишната пазарна сесия.

Слипидж – параметър на Експертен съветник, който определя максималната разлика между исканата цена и дилърска цена, приемлива за Експертния съветник за откриване на позиция в сметката на клиента; разлика между цена на ордера и действителната цена на изпълнението му.

Спайк или грешка в данните – неправилна котировка, генерирана от сървъра в резултат на грешни данни; често изглежда като значителен гап, връщащ се в близост до предишното ниво на следващата актуализация на цената без признаци за бърз пазар. Admiral Markets има свобода на действие, но не и задължението да премахва такива грешки от базата си данни с котировки.

Split Close – частично затваряне на позиция (например затваряне на 0,5 лота от 2 лота).

Спред – разликата между Bid и Ask цената, която се оценява в пунктове.

Stop Loss – поръчка за закриване на определена отворена позиция на определено ниво, в случай че цената се движи в неблагоприятна посока; може да се изпълнява само по цена Bid и да е поставенa под действащата Bid цена относно позиции за покупка; може да бъде изпълнена само на цена Ask и да е поставена над текущата Ask цена спрямо позициите за продажба.

Stop Out – задължително затваряне на отворените позиции на клиента от Admiral Markets, в случай, че сметката на клиента не отговаря на изискванията за маржин на Admiral Markets.

SWAP— сума на овърнайт корекции, платени или начислени към сметката на клиента в 23.59 в часовата зона на платформата, в съответствие със стойностите, указани в договорните детайли на Admiral Markets; Това е дневен сетълмент за търговските маржин услуги.

Swissy — жаргон за швейцарския Франк.

Символ — обект на електронни транзакции (например валутна двойка, CFD на акции, CFD на фючърси); инструмент в рамките на MT4.

Т

Take Profit – поръчка за закриване на определена отворена позиция на определено ниво, в случай че цената се движи в благоприятна посока; може да се изпълнява само по цена Bid и да бъде поставенa над текущата Bid цена спрямо позиции Buy; може да бъде изпълнена само на цена Ask и да е поставена под текущата цена Ask спрямо Sell позициите.

Тънък пазар — периоди на ниска търговска дейност и обем на котировките за време, в сравнение с нормалните пазарни условия (например периоди между 21.00 и 00.00 GMT и преди Коледните празници).

Ticket – уникален идентификационен номер на позиция, поръчка или балансова операция в сметката на клиента.

Trailing Stop – вградена опция на Клиентския терминал, която автоматично настройва Stop Loss ниво на поръчка от определено количество пунктове, ако движението на желаната цена надвишава тази сума; работи само с Клиентския терминал, свързан към сървъра.

Транзакция – операция, състояща се от две еднакви насрещни сделки за определен инструмент.

Размер на сделка – размера на лота, умножен по стойността на лотовете.

U

UK100 – кратко име за индекса FTSE 100.

UK OIL — кратко име за суров петрол сорт Брент.

U-образно Възстановяване — графична фигура, показваща постепенно покачване на цената обратно към предишния й връх, след постепенен спад.

Uptick – нова котировка на цена, по-висока от предишната котировка.

US30 – кратко име на индекса Dow Jones.

US OIL — кратко име за WTI Суровия петрол.

V

Вальор — бъдеща дата, на която партньори за финансова транзакция се съгласяват да определят стойността на цената на продукта; за спот валутната търговия обикновено тази дата е два работни дни, след като сделката е договорена.

V-образно Възстановяване — графична фигура, показваща възстановяване, което включва рязко покачване към предишен връх, след рязък спад.

Волатилност – мярка за колебанията на цената на даден финансов инструмент във времето; делегира към активен пазар, който представя търговски възможности.

W

W-образно Възстановяване — графична фигура, показваща промяна на рязък спад, ръст, спад и завършваща с рязък скок; средната част на фигурата може да бъде по-ниска от два ценови върха от всяка страна.

Whipsaw — жаргон за много висок волатилен пазар, където цената се движи подобно на ‘трион’; движението на цените е последвано от рязко и бързо обратно движение.

Working order – Stop или Limit поръчки, които са поставени, но не са изпълнени още.

X

XAG/USD — символ за индекса на среброто.

XAU/USD – символ за индекса на злато.

Y

Year Over Year (YOY) – всяко измеримо събитие, което се повтаря всяка година; популярен начин за сравнение на ефективността на инвестициите.

Доходност – процента базиран на възвръщаемостта на инвестиция.

 

    Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. С посещението си Вие се съгласявате с използването на бисквитки!      СЪГЛАСЕН СЪМ!