Опорни точки в дневната търговия

Практикувайки FOREX търговия в рамките на деня, смело и точно може да бъде определена като търговия :

 • с по-висок риск;
 • високи разходи за труд;
 • дълги работни дни;
 • работа в постоянен стрес;
 • хронична умора.

Търговията в рамките на деня се характеризира с:

 • отваряне и затваряне на множество сделки в рамките на един ден (24 часа);
 • планиране ежедневно и ежечасно на посоката на пазара;
 • допускане на хипотези за промяна в посоката;
 • търсене на потвърждения за изпълнението им при затваряне на всяка сесия.

Макар най-трудна, тя е най-разпространена сред индивидуални търговци. 

Популярността й се обяснява със следните „предимства“:

 • относително малък размер на инвестиционен капитал;
 • отваряне на много на брой позиции през деня;
 • поставяне на много близки стопове;
 • желание за извличане на максимални печалби с голям ливъридж. 

Краткосрочната търговия е изключително трудна, понеже  резултатите от нея са силно повлияни от пазарни шумове със  значителна амплитуда - понякога толкова големи, колкото средната амплитуда на дневните колебания. Реално погледнато цялата краткосрочна търговия се провежда на пазарни шумове и проблемът на търговеца се състои главно в улавяне на малки и средни колебания, главно от няколко пипа до няколкостотин пипа.

Дневната търговия отправя доста изисквания към търговеца- изисква се  бързата реакция на спекуланта, способност да обърне сценария на развитие, абсолютна дисциплина, спокойствие и безкрайно търпение. 

Но истинският ключ към успеха е ефективна и надеждна техника, стратегия за търговия, която е  специално създадена за този вид дейност. Това позволява на търговеца да избере най-добрите решения за ограничено време и пазарно място.

Стъпка 1- Планиране

Това е процес, който е необходим да се внесе яснота за ценовото поведение и стъпките, по които ще се осъществи търговската сделка.

  Всяка търговия трябва да започне с планиране и не може да премине без нея. Чрез планиране  се намалява и дори напълно  елиминира влиянието на различни негативни емоционални и психологически фактори. Направено предварително предотвратява необходимостта от вземане на важни решения при ограничени времеви условия, когато вероятността от грешка се увеличава значително. 

Този подход е абсолютно необходим в началото на  деня, в противен случай би било
невъзможно постигането на окончателен успех.

 • Избор и анализ на валутна двойка;
 • Избор на място за вход на пазара с дълги / къси позиции;
 • Избор на място за стоп лос;
 • Определяне на печалба;
 • Алтернативна позиция за вход в обратна посока в случай на ударен стоп на предходния вариант.

Наличието на отговори на изброените въпроси преди началото на търговията ще даде идеален план. Идеалното планиране на реалния пазар обаче не винаги е възможно. 

Често предварителният план изисква регулиране или промяна в съответствие с постоянно променящите се пазарни условия. Почти невъзможно е да се предвидят всички възможни ситуации предварително.

Стъпка 2- формулиране и спазване на наши правила

Примерни правила

 1. Не започвам да търгувам, ако няма поне две причини за вход в сделка. Търся вход по следните критерии:
 • Къде се намира ценовото движение във вълните?;
 • Какъв по вид е  вчерашният дневен бар:
 • трендов,
 • бар с малко тяло и големи опашки,
 • или малък бар с малко тяло и малки опашки?;
 • Как вчерашният дневен бар се свързва с предхождащото го движение?;
 • Има ли цената насоченост или развива ширина?;
 • Има ли графичен модел-триъгълник, канал, вимпел, клин…?;
 • Има ли важни нива на подкрепа, съпротива, фибо нива? Тествани ли са?;
 • Има ли пробив на ЕМА или тренд линия? Ако има, как цената е реагирала на пробива?
 • Изпълняват ли се лимити на обръщащи фигури, ако има такива?;
 • Има ли тест на стронг нива, след пробив с импулс?;
 • Има ли потвърждение от ясен сигнален бар?;
 • Използвам Фибо разширение и определям дали е достигнато 161,8;
 • Определям дълбочината на корекцията;
 • Измервам силата на бичите/мечи намерения чрез възпроизвеждане на съответните им модели;
 • Има ли провал на фигура-например бичи/мечи флаг, провал на обръщаща формация, провален пробив?.
 1. Коригирането на предварителния план е следствие от поява на няколко от горепосочените критерии, които натежават в посока обратна на заетата първоначално.

Стъпка 3- Правила и техника за поставяне на стоп

Най-общо стопът на една сделка може да бъде базиран на фиксирана сума, която е процент от капитала или на определено място от графиката, където първоначалният сценарий отпада и започва да се развива алтернативният. Точката на бифуркация  е място за поставяне на стоп. Тук искам да подчертая, че тази точка не е точно определена цена. Възможно е ценовото движение да има колебание в определен ценови диапазон около тази точка.

Стоповете за елиминиране на дълги позиции трябва да се поставят в местата, където пазарът предоставя възможност за вход в къса позиция. Същото важи и за обратния сценарий. Поради тази причина в много случаи и според моята стратегия ликвидирам губеща позиция и в същото време отварям нова в обратна посока

Ако по някаква причина не можете да определите нивото на стопа предварително, тогава изобщо не трябва да отваряте позиция. Тази ситуация се случва в моята практика често. Проблемът възниква главно, когато търся възможност за отваряне на позиция в обратна посока спрямо настоящото движение на пазара. За да реша този проблем, прилагам някои принципи на управление на парите и имам още едно правило, което винаги следвам:

Ако не мога да намеря приемливо ниво за поставяне на стоп в достатъчна близост до текущата пазарна цена, се въздържам от извършване на транзакция, докато на пазара не възникне ситуация, която включва всички необходими елементи.

(Тъй като тук говорим за търговия в рамките на деня, достатъчно близко може да се счита всяко разстояние от 20 пипа до средния дневен диапазон на определена валутна двойка, определен чрез ATR.)

Съвети:

 1. Стоповете трябва да са близки до технически значимо ниво: линия на подкрепа, съпротива или тенденция. 
 2. Стоповете трябва да се поставят само там, където вероятността от продължаване на движението в посока, противоположна на вашата позиция, рязко се увеличава.
 3. Не трябва да се поставят стопове, опирайки се единствено на принципите за управление на капитала. Стоповете винаги трябва да се поставят близо до конкретно техническо ниво. Ако най-близкото подходящо техническо ниво е на разстояние по-голямо, отколкото търговецът може да си позволи да загуби при една транзакция, той трябва да се въздържа от търговия, докато пазарът не се доближи достатъчно до такова подходящо ниво.

В някои случаи е възможно да се отвори позиция срещу тенденцията, надявайки се,  да се хване момента, в който пазарът се обърне. За тази цел позицията трябва да бъде отворена близо до предпогагаемия пик - това е задача, която е много трудна за изпълнение. Това обръщане понякога носи добри печалби, защото ускорението на цената е по-голямо . Определено опитвам търговия срещу основното движение при достигане на важно стронг ниво, формиране на обръщаща формация и броене на опитите за обръщане.

За запазване на печалбата може да се използват и плаващи стопове.

Стъпка 4- вход на пазара. Как да отворим нова сделка?

Как да изберем входна точка?

Изборът на точка за вход трябва да се основава на технически сигнали, които се представят от пазара, когато той достигне критично ниво, определено предварително от търговеца. 

Според това правило отварянето на нова позиция трябва да е на най-близкото разстояние от техническо ниво, което трябва да определите като критично в момента.

Определена линия, построена на ценовата диаграма, която е подкрепа или съпротива, линия на тренда или граница на някаква формация, трябва да се разглежда като критично ниво. В някои случаи тесен ценови диапазон може също да бъде определен като критична зона; над който пазарът дава сигнал за „купуване“, а отдолу - сигнал „продаване“. "Дългата" позиция трябва да бъде отворена преди подкрепата, а "късата" позиция трябва да бъде отворена преди съпротивата (Фигура 1). Когато стане по този начин, стоповете трябва да се поставят в обратна посока на линията, разделяйки пазарното пространство на две различни части. Под линията е за предпочитане „къса“ позиция; и над линията е "дълга" позиция. 

1

Правила за вход

 

 

 

1. Между момента на решението за откриване на нова сделка и действителното оперативно изпълнение трябва да има определен период от време. Този период от време дава възможност на търговеца да преразгледа своето решение и да го прекъсне, ако е необходимо. Освен това му пречи да взема неоправдани и импулсивни решения.( Според рамката за поставяне на вход–се изчакват две сесии)

Този подход ви предпазва от вземане на импулсивни и неадекватни решения, спестява  много притеснения и капитал. Продължителността на този период може да варира от няколко минути до няколко часа. Както бе споменато по-горе, никоя транзакция не може да бъде завършена преди да се определят нивата и условията за поставяне на защитни стопове за новата позиция. Продължителността на този период също ще ви даде възможност отново да преразгледате плана за търговия и, ако е необходимо, да направите допълнителни изменения по него. В някои случаи такъв период на изчакване може да доведе до радикални промени в първоначалния план и дори до пълното му отклонение.

Често едно и също ниво на цените дава възможност за отваряне на позиция в обратна посока през един търговски ден, когато пазарът е напълно завършил сигнала за търговия и е създал възможността да се влезе на пазара в обратна посока (фиг. 2).

Фигура 2

2

 1. Най-общо казано, всяка позиция, отворена по посока на движението на пазара, дава на търговеца значително предимство в реализирането на печалба. Това предимство се засилва, ако такава позиция се отвори в момента на най-високата пазарна активност и най-високата скорост на движение.

Такива тактики за търговия са най-консервативните и най-безопасните. Дори да изглежда, че този подход понижава средния размер на потенциалната печалба, той дава статистическо предимство на печеливши позиции във връзка с губещи. Тази тактика също може да се счита за най-малко стресираща, тъй като в повечето случаи някаква печалба ще бъде направена почти веднага след отваряне на позиция.

Препоръчително е, отваряне на нови позиции по посока на текущото движение на пазара(75-80%). Статистиката за печалба/загуба показва, че повечето печеливши позиции са постигнати при отваряне по посока на текущото движение на пазара. Абсолютно сигурно е, че ако следвате правилото за отваряне на нови позиции само „на пазара“, но не и против него, съотношението  печалба/загуба е във ваша полза.

Планирането на повечето търговски операции предварително осигурява допълнителен комфорт на търговеца. В този случай позициите могат да бъдат автоматично отворени в съответствие с предварително разработен план при желаните ценови нива. Няма да е необходимо постоянно да наблюдавате пазара и през повечето време използвате първият профит  като нулев стоп-пускам две лимитирани поръчки с еднакъв обем от ниво, където предполагам, че цената ще обърне. Печалбата на единия от ордерите е зададена, равна на загубата. Вторият ордер има стоп лос, равен на загубата в първата сделка и печалба , значително превишаваща загубата( по нива, лимит на фигури и т.н.) При търпение и наложена дисциплина може да се постигне добра печалба.

Предимства на търговия с отложени и чакащи ордери:

 • на първо място, спестяване на време. Ако позицията според моя план се отвори с лимитирана поръчка, има зададен стоп. След това, ако не се очакват промени, не е нужно да се притеснявам и изобщо няма нужда да наблюдавам движението на цените;
 • в случай, че позицията се отвори по текущата цена( чакаща поръчка), е нужно търпение да се защити и чак тогава се чувствам по-спокойно, за да се отделя от пазара;
 • автоматичното влизане спестява нерви. Това ми създава усещането, че във всеки момент контролирам процеса на търговия, тъй като имам предварително начертана траекторията на цената, къде влизам и излизам от пазара, както и къде да спра да търгувам, ако пазарът отиде срещу мен. Ако по някаква причина пазарът не достигне прогнозираното ниво на цените, считам това за реален пазарен проблем и че няма добър сигнал за търговия или пазарна цена за влизане;
 • автоматичното изпълнение на поръчката също ми позволява да влизам и излизам от пазара на точната цена, която е планирана от самото начало, вместо да преглеждам предишния си план за търговия твърде често. В случай, че позициите се отворят по реда на заявяването им , не пропускам „празна“ посока при бързо движение на пазара;
 • тази техника също потвърждава моите изисквания за управление на парите и ми позволява предварително да изчисля потенциалните загуби. 
 1. Ако в съответствие с търговския план се отвори позиция в обратна посока спрямо текущото движение на пазара, би било по-добре да се направи това по време на най-слаба пазарна активност и най-бавно движение.

Много търговци са претърпели провали и са били принудени да напуснат бизнеса завинаги, тъй като основните им търговски тактики са базирани на опити да уловят момента на обръщане на тенденцията( да контрят). 

Тъй като тенденцията има голяма инерция, обръщането й обикновено изисква значително време. Следователно възможността за отваряне на позиция в посока, противоположна на предишното или настоящото движение на пазара, се появява само когато пазарът се успокои малко и покаже признаци на невъзможност да продължи движението в първоначалната посока. Скоростта на пазара трябва да бъде значително намалена и пазарът да се придвижи встрани, преди да се отвори нова позиция. Ако пазарът спре да се движи за определен период от време и не образува нови екстремуми, можем да помислим за отваряне на нова позиция в обратна посока.  

 1. Най-ефективната тактика за търговия е отварянето на нова позиция само в най-вероятната посока за деня. Добрият план за търговия никога не трябва да се основава на възможното възстановяване на основното движение. Също така е опасно да се отвори нова позиция срещу основната посока на деня, ако пазарът вече има тази посока. Колкото по-малко време остава до края на деня за търговия (24 часа), толкова по-малко вероятно е пазарът внезапно да промени посоката на основното движение в рамките на деня към обратната.

Тази препоръка също следва пряко от философската концепция на метода. На първо място, пазарът не е шевна машина, в която иглата върви нагоре и надолу със същата амплитуда и скорост. Обикновено, ако пазарът е доста активен, той има много видима основна посока в рамките на деня.

Статистически, преди обръщането трябва да има определен период на колебание на пазара, който търговецът може да използва или за затваряне на печеливша позиция, или за планиране на отваряне на нова позиция в обратна посока. Всичко това обаче е правилно и ще работи само когато пазарът все още не е избрал посоката на основната тенденция в рамките на деня и не завърши формирането на дневния диапазон за търговия. Пазарът също се нуждае от известно време, за да се обърне напълно и да започне да се движи в противоположна посока на предварително установената тенденция - особено ако няма много време до края на деня за търговия и средната амплитуда все още не е преминала. Ето защо, когато отварям нова краткосрочна позиция в рамките на деня, намирам следните две полезни правила:

 1. Не отваряйте нови позиции в европейски валути спрямо щатски долари в началото на деня за търговия или по време на азиатската търговска сесия.

Това правило се дължи на факта, че често увеличаването на активността на европейските валутни курсове започва едва след откриването на европейската търговска сесия. По време на азиатската сесия европейските валути срещу щатски долари и други неазиатски валути през повечето време се търгуват пасивно в тесен ценови диапазон, демонстрирайки класическото пазарно поведение в тясна „странична тенденция“. Има рядко изключение от това правило. 

 Изключения се случват в случаите, когато по време на азиатската сесия обменният курс на европейските валути достига определено критично ниво, определянето на което е възможно при анализиране на дългосрочни дневни, седмични или месечни графики. В тези случаи е необходимо да се реагира на получения сигнал, дори ако подобни ситуации се случват много рядко.

 1. Не отваряйте нови позиции срещу основното движение на пазара за деня от началото на търговската сесия в Ню Йорк и особено след края на европейската сесия.

Не е трудно да се определи, къде е насоченото основно  движение на деня. В повечето случаи това е ясно видимо на графиката до края на европейската сесия. Характеризира се с много видима тенденция в рамките на деня и разширяване на вътрешнодневния диапазон, настъпило от началото на търговския ден.

Изключенията, при които можете да поемете известен риск и да отворите нова позиция срещу основното движение на деня по време на сесията в Ню Йорк, са следните:

 1. Пазарът достига до едно от основните технически нива, като основна подкрепа или голяма съпротива. 
 2. Дневният диапазон за определена валута е надхвърлил обичайния си среден диапазон за търговия, а основното техническо ниво вече е достигнато.

    Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. С посещението си Вие се съгласявате с използването на бисквитки!      СЪГЛАСЕН СЪМ!