ОСОБЕНОСТИ ПРИ ТЪРГОВИЯ НА ОБРЪЩАЩИ ФОРМАЦИИ

ОСОБЕНОСТИ ПРИ
ТЪРГОВИЯ НА ОБРЪЩАЩИ ФОРМАЦИИ

(публикувана в сп. ОСНОВИ И ТЪНКОСТИ ВЪВ ФОРЕКС ТЪРГОВИЯТА)

бр. 3 / 2021 г.


Формирането на обръщаща формация е първия сигнал за евентуална промяна в тенденцията. Най-често срещаните обръщащи формации са двоен връх/дъно, троен връх/дъно и глава и рамене.


В зависимост от начина по който се изпълняват, може да се направи извод за вероятното движение след това.

Принципът на търговията включва две стратегии - възстановяване на движението от важно ниво и пробиване на линии, които оказват подкрепа или  съпротива.  Как се идентифицират  важните  нива на търговия?
Нивата на цените, при  които е реагирала валутната двойка, имат няколко характерни особености: - образуват локален минимум или максимум; - тенденциите завършват и започват от тях; - при  тях започва силно импулсно движение на цените, което се характеризира с появата на големи барове със значителна разлика между цените на отваряне и затваряне. - използват се тренд линиите изчертани по метода на Сперандео, като втората точка определя важността на нивото.

Наклонени линии на тенденцията


Линията на подкрепа  във възходящ тренд се построява по дъната, формирани от движението. Ако тенденцията е низходяща, линиите се построяват по върховете  му. Наклонените линии на тенденцията са често срещани, но имат един недостатък. Минималната промяна в ъгъла на наклона,  напълно променя търговската ситуация и мястото за влизане на пазара. 

Хоризонтални нива

Тези нива са лишени от недостатъка, който имат тренд линиите. Те са начертани хоризонтално през локални стойности. Дори единичен максимум или минимум вече действа като подкрепа или съпротива за цената. Тези нива са наричани като „Стронг нива“

В статията са разгледани няколко варианта на формиране на тези нива и какво ни подсказва цената при тяхното изпълнение или неизпълнение.

Вариант 1. Когато стронг нивото е пробито и е тествано още преди да е изпълнило първия профит.

Схема 1.
Схема 1
Хоризонталните нива имат една характеристика: често след пробива, подкрепата се превръща в съпротива, а съпротивата се превръща в подкрепа. При това ценово движение, добиваме представа, че корекцията на предходното движение още не е завършила и цената ще отиде да си изплни „Профит2“ директно. В някои случаи, прави малък рендж на „Профит 1“, като ни дава възможност за втори вход.
На графика 1 а е показана разновидност на схемата. Винаги следвайте принципа, а не идеалното изчертаване и търсете индикации.

Графика 1 а Ценовото движение с отклонение от схемата.
USDJPYH1 copy
Графика 1 б. Ценовото движение се е развило, както по схемата.
USDJPYH 2 copy

След изпълнението на „Профит 2“, цената ще направи опит за корекция. В зависимост от това, къде се закрепи, ще покаже каква е посоката.

 

 

Вариант 2. Когато стронг нивото е пробито и не е тествано, като се изпълнява направо профит 2.

Схема 2.

Схема 1 1


Графика 2. Мечо изпълнение с развитие на рендж.

USDJPYH 3 copy


Пояснение: При такова развитие на цената, движението се подготвя за последващ рендж в неговата фаза сгъстяване.

Графика 2б. Биче изпълнение с развитие на рендж

USDJPYH 4 copy

Вариант 3. Когато стронг нивото е пробито и не е тествано а е изпълнило само първияпървия профит.

Схема 4Това е сигнал за силно предстоящо движение и край на корекцията. Движението възстановява предишната посока. Обикновенно се закрепва на стронг нивото. При силно движение, такова закрепване може и да няма. Силен сигнал за край на корекцията.


Графика 3. Меча корекция.

USDJPYH 5 copyЕднократното изпълнение на обръщащата фигура е сигнал за изпълнение на втората фаза на ренджа, а именно - разширение. След него следва обикновенно мощен импулс или насочено движение с постепенно покачване на екстремумите до идпълнение на съответните лимити.

Такова поведение цената има когато се движи насочено. Това е добър сетъп за втори вход по основното движение.
Мястото за вход е над средата на ренджа, а стопът е под точката на кипене около  Профит 1.

Добре е да се съобразява спреда.

Обикновенно след такова развитие, ширината на ренджа се изпълнява от два до пет пъти. Това е в зависимост в кой край от развитието на цената се намираме. Затварянето на бара, трябва да е над средата на ренджа.

Графика 3. Бича корекция.
USDJPYH 6 copyВариант 4. Когато стронг нивото е пробито и не е тествано а е изпълнило само първияпървия профит. Цената развива рендж на нивото на профита и след това изпълнява  Профит 2.

Схема 5

Вариант 5. Когато стронг нивото е пробито, изпълнени са Профит 1 и Профит 2, и цената изпълнява 50% от Профит 3.

Вариант 6. Когато стронг нивото е пробито и са изпълнени са Профит 1, Профит 2, и Профит 3.
Това е много често наблюдавано, особено при зараждане на силни движения.
След изпълнение на Профит 3, цената прави рязко отскачане от това ниво и с ускорение започва движение в обратна посока (в посоката на основното движение от по-висок порядък).
Целта и е да тества стронг нивото, което е зародило низходящото движение (в разглеждания случай).

Какво се прави?
1. Изчертава се тренд линия, както е показано на схемата. 2. Ако нямате лимитирана поръчка при нивото на Профит 3, изчакваме да достигне тренд линията. 3. При положение, че цената отскочи от тази линия, низходящото движение ще се взстанови и изпълни Профит 5. 4. При изпълнение на 3,5 профита, е желателно да сте внимателни, защото обикновенно цената консолидира и е критична точка за обръщане. 5. След изпълнение на Профит 5, цената тествастронг нивото. 6. Ако се изпълнява Профит 6, 7 и т.н., то вие не сте в подходящата времева рамка за наблюдение. Желателно е да се коригирате, защото радостта от постигнатите резултати до този момент, може да бде помрачена.
Графика на USD/JPY на Н4

Забележка: Навярно ви е направило впечатление, ча при профитите има едно обозначение SFP. Тук, на това място винаги се появяват условия за прилагане на тази стратегията  (описана е в „Сборник стратегии - том 1“).Правила за търговия
Най-лесният и най-популярен начин за търговия по тренд линия е да изчакате, когато цената се доближи до нея и отскочи. В този случай и двата бара трябва да докосват линията с телата или с опашките  си.
Ако търгувате от ниво на подкрепа (стронг ниво), трябва да изчакате, докато бъде пробита линията на подкрепа и барът затвори  под/над нея. Можете да влезете на пазара с ордер за продажба, след теста или опита за такъв.
Това е много доходоносна стратегия. Прилага се на всички времеви рамки. При търговия  на Н1 и по-големи, понякога движението се развива доста дълго, но си заслужава.
Техниката е следната:
1. Изчаква се пробив на стронг нивото.
2. След затварянето на бара, при тест се поставя ордер за продажба. 
3. Поставянето на Стоп  се интерпретира в по-широки граници, понеже фигурата обикновено е с много добър лимит. Обикновено е на последния по-висок екстремум, но може да се постави и на най-високия максимум (минимум). 4. Първият профит се поставя, както е показано на фигурите. 
5. Ако движението е силно, има вероятност да го подмине значително. Много често след достигане на първия профит, цената се връща да тества нивото на профита. Ако тази линия се окаже силна съпротива, то цената ще изпълни втори път профита – Профит 2.
6. След изпълнението му, ще тества нивото пак. Ако пак не успее, ще изпълни профита трети път.
7. Обикновено опитите за тест са два.
8. Управлението на сметката е според възможностите на трейдъра.
  Аналогично е движението при покупки.
Ако успешно сте навлезли на пазара и цената е тръгнала в необходимата ви посока, не бързайте да затваряте поръчката. Много е вероятно да сте отворили сделка в самото начало на движението на тренда и печалбата е повече от достатъчна. Изстискайте от него максимално.
Използвайте стандартни методи за търговия с тенденции:  - преместете стопа в положителна зона, когато цената достигне нивото на „Профит;. - след теста, ако е провален- добавете до „Профит“1  по посока на тенденцията и така до „Профит“ 3.
Кога да спрем?
Всяко ниво ще бъде нарушено рано или късно. Ако цената не може да направи това за дълго време, вероятността да се пробие нараства с всеки нов локален екстремум. 
Практиката показва, че при такова движение, профитът се изпълнява до три пъти.
Основната трудност при търговията  е определянето на нивата. (Пояснено е при «Основни стратегии по фигури»). Това е основно умение, което трябва да притежава всеки търговец. Рентабилността на цялата търговия зависи от правилното прилагане на тези нива в графиката на валутна двойка.

    Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. С посещението си Вие се съгласявате с използването на бисквитки!      СЪГЛАСЕН СЪМ!